O nas

Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich powstało w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich – ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki”. Inwestycja ta w 67,2% współfinansowana była przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu, za blisko 3 miliony złotych, wyremontowane zostały dwa budynki – pierwszy przy ul. Kusocińskiego 4 oraz drugi przy ul. Żwirki 23. Zostało w nich utworzone Centrum Usług Społecznych, które zapewnia lepszy dostęp do usług osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym w Piekarach Śląskich.

Wsparcie polega m.in. na przekazywaniu umiejętności związanych ze skutecznym poszukiwaniem pracy czy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Placówka będzie oferować m.in.:
• treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
• poradnictwo specjalistyczne,
• grupy wsparcia,
• wsparcie asystenta rodziny oraz asystenta osób niepełnosprawnych,
• doradztwo trenera pracy, w tym tworzenie indywidualnych planów działania.

Wszystkie formy pomocy będą udzielane bezpłatnie przez wykwalifikowanych pracowników – m.in. psychologa, prawnika, asystenta rodziny czy doradcę zawodowego.

W obu budynkach znajdują się biura, sale konferencyjne (mieszczące do 100 osób), sale komputerowe, pokój zabaw dla dzieci i pokoje spotkań (do 20 osób). Pomieszczenia są nieodpłatnie udostępniane organizacjom pozarządowym posiadającym siedzibę w Piekarach Śląskich i działającym na rzecz mieszkańców. Organizacje te oprócz możliwości organizowania spotkań, konferencji, szkoleń, będą mogły korzystać również z komputerów, drukarek, czy telefonów dostępnych w Centrum Usług Społecznych. Dodatkowo w obiektach zaprezentowane zostaną także ich nagrody i prace organizacji.

Budynki przy ul. Kusocińskiego 4 oraz przy ul. Żwirki 23 są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapisz