Przekaż 1%

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski / Koło w Piekarach Śląskich
KRS: 0000012847
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Żwirki 23
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym
prezes: Anna KUREK
prezes okręgu: Sebastian Biały telefon 605 565 381
godziny otwarcia: poniedziałek w godz. 12:00 – 17:00 , środa w godz. 10:00-13:00, ostatni wtorek miesiąca w godz. 13:00-15:00;
kontakt telefoniczny: 32 393 9393, 517 878 407
e-mail: pzn_piekary@o2.pl
strona internetowa: www.piekary.pzn.org.pl

Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Abstynenta „Piątka”
KRS 0000003058

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Damrota 19/11
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
prezes: Piotr ADAMCZYK
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-19:00
kontakt telefoniczny: (32) 282 90 90; 608 341 530
e-mail: kapiatka@wp.pl
strona internetowa:www.klubabstynenta.piekary.pl

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej/Klub HDK „Ziemi Piekarskiej” przy ZG „Piekary”
KRS 0000186577
siedziba: 41-949 Piekary Śląskie ul. Skłodowskiej-Curie 83
status prawny: jednostka terenowa stowarzyszenia zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
prezes: Henryk CYL
godziny otwarcia: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00
kontakt telefoniczny: 607 511 344

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną/Koło w Piekarach Śląskich
KRS: 0000346154
siedziba: 41-948 Piekary Śląskie ul. Przyjaźni 48
status prawny: stowarzyszenie posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego (data nadania: 08.01.2010r.)
prezes: Adelajda NOWAK
godziny otwarcia: środa – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
kontakt telefoniczny: (032) 767 15 06
e-mail: wtz.piekary@tlen.pl
strona internetowa: www.wtz-piekary.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Wychowankom i Byłym Wychowankom Domu Dziecka w Piekarach Śląskich „Przyjaciel”
KRS: 0000363212
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 67
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, posiada status opp
prezes: Karolina SMAJDOR
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00
kontakt telefoniczny: (32) 289 98 77
e-mail: biuro@stowarzyszenie-przyjaciel.org.pl
strona internetowa: stowarzyszenie-przyjaciel.org.pl

Stowarzyszenie Rodzin I Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem „Szklany Mur”
KRS: 0000436988
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Sowińskiego 5/1
status prawny: stowarzyszenie wpisane do KRS
prezes: Aleksandra FELISZOWSKA
kontakt telefoniczny: 668-303-543
e-mail: kontakt@szklanymur.pl
strona internetowa: www.szklanymur.pl

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej/KWK „Julian” w Piekarach Śląskich
KRS: 0000186577
siedziba: 41-946 Piekary Śląskie, ul. Kusocińskiego 4
adres do korespondencji: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Żwirki 23
status prawny: jednostka terenowa stowarzyszenia zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
prezes: Rafał LASYK
godziny otwarcia: w CUS przy ul. Żwirki 23 w poniedziałki w godz. 17ºº – 19ºº i piątki w godz. 10ºº – 12ºº oraz w CUS przy ul. Kusocińskiego 4 – wtorki w godz. 18:00-20:00
kontakt telefoniczny: 695-150-186, 507-819-211
e-mail: shdkrpkwkjulian@gmail.com
strona internetowa: www.facebook.com / hdkjulian

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Dystrophie Musculorum
KRS: 0000036364
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 15
prezes: Barbara SZARF

Fundacja Paraplegii im. dr Janusza DAABA
KRS: 0000068926
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62
status prawny: fundacja
prezes: Andrzej JASIŃSKI
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30– 14:30
kontakt telefoniczny: (32) 393 42 33
e-mail: fundacja.paraplegii@interia.pl

Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”
KRS: 0000133718
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Graniczna 7
status prawny: fundacja
prezes: Aleksandra PIECUCH
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:30
kontakt telefoniczny: 32 389 25 99
e-mail: fundacja@powiatowedzieci.pl
strona internetowa: www.powiatowedzieci.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Piekary Śląskie
KRS: 0000273051

siedziba: 41-946 Piekary Śląskie ul. Kusocińskiego 4
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna wpisana do KRS
komendant hufca: phm. Grzegorz OCIEPKA
kontakt telefoniczny: 508 234 284
e-mail: piekaryslaskie@zhp.pl
strona internetowa: www.piekary.zhp.pl

Fundacja Paraplegii im. im. Dr Janusza Daaba
KRS: 0000068926

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62
status prawny: fundacja
prezes: Andrzej JASIŃSKI
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7³º – 14³º
kontakt telefoniczny: (32) 393 42 33
e-mail: fundacja.paraplegii@interia.pl

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych/Koło nr 16 w Piekarach Śląskich
KRS: 0000043188

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Kalwaryjska 62

status prawny: terenowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej
prezes: Piotr BUDZYŃ
godziny otwarcia: każdy czwartek w godz. 16:00-18:00
kontakt telefoniczny: 602-660-314
e-mail: seir_piekary_kolo_16@interia.pl

Polski Związek Filatelistów/koło nr 29 w Piekarach Śląskich
KRS: 0000201405

siedziba: Piekary Śląskie ul. Żwirki 23
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
prezes: Zygmunt Scheafer
godziny otwarcia: pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00-18:00
kontakt telefoniczny: 508-158-061
e-mail: z.schaefer48@gmail.co