sty 05, 2022

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS i Fundacje obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

19 stycznia o godzinie 16:00 w
Centrum Usług Społecznych
przy ul. Żwirki 23

planowane jest szkolenie dotyczące nowego obowiązku, które poprowadzi znana już Państwu z lat ubiegłych Pani Anna Miczka-Klosa ze Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej OWES SWR z Katowic.

Do wzięcia udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich ww. organizacji. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w szkoleniu jest wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności w CUS przy ul. Żwirki 23 pod nr telefonu: (32) 393-93-93, mailowo: cus@piekary.pl lub osobiście w biurze CUS.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, decyduje kolejność zgłoszeń.