Kontakt

Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich
Budynek I – ul. Kusocińskiego 4
41-946 Piekary Śląskie
Tel: 509 518 791
e-mail: cus@mopr.piekary.pl
www.cus.piekary.pl

Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich
Budynek II – ul. Żwirki 23
41-940 Piekary Śląskie
Tel: 515 246 895

Tel: 32 39 39 393
e-mail: cus@piekary.pl
www.cus.piekary.pl

Angelika Wojtachnio
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel: 32 776 14 71
e-mail: awojtachnio@piekary.pl