Miasto przedłuża nabór wniosków do programu „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych Edycja XVIII – rok 2022”

sie 08, 2022

W związku z realizacją Programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych Edycja XVIII – rok 2022”

Gmina Piekary Śląskie przedłuża nabór wniosków do 16.08.2022 r. w celu wymiany nieekologicznego źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych.
Wniosek mogą składać osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Gmina zastrzega, iż w przypadku gdy Wnioskodawca będzie właścicielem więcej niż 2 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym pod jednym adresem, realizacja wymiany nieekologicznego źródła ciepła
w pozostałych lokalach zostanie przeniesiona do kolejnej edycji Programu.

Dofinansowanie obejmuje wymianę kotłów grzewczych takich jak:

* kocioł gazowy kondensacyjny

* kocioł na ekogroszek

* kocioł na biomasę.

Wysokość dofinansowania w programie wynosi 4500 zł przy maksymalnej cenie kotła w wysokości 7500 zł. Wnioski dostępne są na stronie internetowej piekary.pl:

https://piekary.pl/srodowisko/obszarowy-program-likwidacji-niskiej-emisji-zalaczniki/

oraz w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Referat Ochrony Środowiska, pokój 102.

ZAPRASZAMY!