Konferencja „PRZEMOC I UZALEŻNIENIA – jak przeciwdziałać i pomagać”

gru 01, 2023

W dniu 29 listopada 2023r. w Miejskim Domu Kultury przy ul. Bytomskiej 73 w Piekarach Śląskich odbyła się konferencja pod nazwą „PRZEMOC I UZALEŻNIENIA – jak przeciwdziałać i pomagać”, w której udział wzięło ponad 150 osób.

Organizatorami konferencji byli: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Piekarach Śląskich oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekarach Śląskich.

Honorowy Patronat nad konferencją objęła Prezydent Miasta Piekary Śląskie – Pani Sława Umińska-Kajdan. Patronem medialnym wydarzenia było Radio Piekary.

Po przywitaniu gości i uroczystym otwarciu konferencji głos zabrał pierwszy z prelegentów. Po czym nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego, ogłoszonego przez organizatorów konferencji dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tytuł konkursu był tożsamy z tytułem konferencji. Nagrody laureatom wręczała Pani Prezydent Sława Umińska-Kajdan. W konkursie wzięło udział 22 uczniów piekarskich szkół ponadpodstawowych. Jury konkursu zdecydowało o przyznaniu jednej nagrody za zajęcie I miejsca, i 2 nagród ex aequo za zajęcie II miejsca.

Drugie miejsce ex aequo oraz nagrodę w wysokości 200 zł, w formie bonu upominkowego otrzymali:

Wojciech Wróbel z Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich
– za prostotę obrazu i czytelny komunikat.

Sara Sekuła z Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich
– za dojrzałe rozumienie tematu, odniesienie do współczesnych realiów oraz wyróżniający się pomysł.

Pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 400zł, w formie bonu upominkowego, otrzymała:

Nikola Jarmużewska z Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Piekarach Śląskich
– za niebanalne przedstawienie tematu, dojrzałą formę i treść, bardzo staranne wykonanie pracy.

W konkursie nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie biorący udział. Przedstawiciele szkół, które wzięły udział w konkursie otrzymali pisemne podziękowania.

Prelegenci, zaproszeni do udziału w konferencji mówili w swoich wystąpieniach o kwestiach przemocy domowej i zachowaniach ryzykownych u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w kontekście przeciwdziałania i pomocy.

Pan Krzysztof Czekaj – dyrektor Zakładu Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach, prezes stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i certyfikowany terapeuta, trener Dialogu Motywacyjnego oraz superwizor Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, mówił o wpływie dialogu motywacyjnego jako narzędzia pomocnego w zmianie.

Pani Izabela Kałka – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz superwizor w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Autorka poradnika dla rodziców i opiekunów: „Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie”. Zajmująca się w pracy zawodowej psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz terapią rodzin – przybliżyła – w swoim wystąpieniu pod nazwą „Krajobraz traumy – sytuacja dziecka doświadczającego przemocy domowej” zobrazowała emocje i świat widziany oczami dziecka doświadczającego przemocy ze strony swoich najbliższych.

Pan Piotr Nagiel – autor programu profilaktycznego o uzależnieniach od alkoholu i narkotyków dla młodzieży pt.: „Dopóki Masz Wybór”, który prezentowany jest w szkołach na terenie kraju, kompozytor, autor tekstów, wokalista współpracujący z wieloma artystami scen polskich, swoim poruszającym wystąpieniem pt. „Daj siebie innym” przybliżył oparte na faktach historie osób, którzy poddali się nałogom i stali się ofiarami lub sprawcami agresji. Program był przeplatany utworami muzycznymi z repertuaru wokalisty, nawiązującymi jednocześnie do poruszanej tematyki, gdyż On sam jako młody chłopak sięgał po alkohol i narkotyki, co doprowadziło do uzależnienia oraz poważnych konsekwencji na każdej płaszczyźnie życia. Od 1997 roku, po odbytej terapii, nie pije alkoholu i nie bierze narkotyków. Znając doskonale problem tej choroby wie, jak można pomóc każdemu, kto utracił kontrolę brania i picia. Swoim osobistym świadectwem od wielu lat „daje siebie innym”.

Pani Halina Czapla-Ilga – psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień z Punktu Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, członek Piekarskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klubu Abstynenta Piątka” oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekarach Śląskich, przedstawiła korelacje między uzależnieniem, a przemocą, omówiła cykl przemocy domowej oraz jego wpływ na funkcjonowanie zarówno osób doznających przemocy domowej jak i osób stosujących przemoc domową.

W konferencji udział wzięła Pani Urszula Koszutska wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego. Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji. Mamy nadzieję, że wiedza, wrażenia i przemyślenia wyniesione z konferencji zatoczą szersze kręgi i odbiją się pozytywnym echem w mieście i regionie.