Ogłoszenie: otwieramy CUS.

Czerwiec 05, 2020

INFORMACJA

Informujemy, iż od 08.06.2020 nastąpi otwarcie

Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4 oraz

Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23,

w zakresie udostępniania pomieszczeń organizacjom i osobom fizycznym

przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

W związku z powyższym :

1. Prosimy o nieprzychodzenie do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub objętą kwarantanną.

2. Prosimy o zachowanie 2 m dystansu społecznego oraz utrzymywanie właściwej higieny osobistej i otoczenia.

Przy korzystaniu z pomieszczeń CUS prosimy o :

1. Ustalenie liczby uczestników, którzy deklarują udział w spotkaniach w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy.

2. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z zachowaniem limitu osób w danym pomieszczeniu, przy założeniu

4 m² na 1 osobę.

3. W miarę możliwości ograniczenie spotkań grupowych na rzecz indywidualnych.

Rezerwowanie pomieszczeń możliwe jest wyłącznie w odstępach 2 godzin, z uwagi na konieczność zapewnienia wietrzenia oraz dezynfekcji.