Program „Wspieraj Seniora” w Piekarach Śląskich.

Grudzień 04, 2020
Trwa realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Jego celem jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.
W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.
Program polega na udzieleniu pomocy Seniorom z Piekar śląskich w dostarczeniu potrzebnych zakupów do domu, a także załatwieniu spraw urzędowych, które nie wymagają upoważnień ani udostępniania wrażliwych danych. Biorący udział w programie senior płaci za zakupy i rachunki, natomiast usługi są całkowicie bezpłatne.
Wszyscy potrzebujący seniorzy mogą skorzystać z programu do 31 grudnia 2020 r., zgłaszając się do pracowników  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. Konieczne będzie podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.
Najszybszą drogą jest bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym danej dzielnicy:
REJON OSIEDLE WIECZORKA – KOZŁOWA GÓRA:
tel.: 32 668-61-72 lub 515246673
REJON PIEKARY – SZARLEJ:
tel.: 504-770-899 lub 515-246-302
REJON BRZOZOWICE – OSIEDLE POWSTAŃCÓW – BRZEZINY – DĄBRÓWKA:
tel.: 518-410-508 lub 518-410-519