Przygotowania do ponownego otwarcia CUS

Maj 21, 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, o planowanym, ponownym udostępnieniu mieszkańcom usług, realizowanych w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23 i ul. Kusocińskiego 4, od dnia 1 czerwca.

Aktualna sytuacja epidemiczna będzie wymagała specjalnego przygotowania i dostosowania do rekomendacji, przygotowanych przez resorty: rodziny i zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego. Należą do nich przede wszystkim: ograniczenia liczby osób korzystających z pomieszczeń, obowiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcja rąk przez wszystkie osoby odwiedzające CUS.

Ostateczna decyzja o otwarciu obiektów jest jednak zależna od zaleceń służb sanitarnych i rozstrzygnięć Wojewody Śląskiego w zakresie znoszenia ograniczeń w realizacji zadań przez jednostki publiczne.