Stowarzyszenie „DOGMA” zaprasza na darmowe porady prawne, obywatelskie oraz mediacje.

sierpień 25, 2021

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” informuje, o realizowanym przez nich we współpracy z powiatem raciborskim, zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W związku z tym wszyscy potrzebujący porady prawnej, obywatelskiej lub mediacji mogą skorzystać
z darmowych usług oferowanych przez stowarzyszenie „DOGMA”.

Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji otrzymają Państwo, dzwoniąc na infolinię: 79-88-69-599, oraz na stronie www.dogma.org.pl.