Szkolenie dla NGO z Piekar Śląskich!

Paź 02, 2019

Serdecznie zapraszamy reprezentantów piekarskich organizacji pozarządowych na szkolenie z nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań w trybie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Szkolenie odbędzie się 24 października o godzinie 15:00 (potrwa ok. 3 godziny) w sali konferencyjnej Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23 w Piekarach śląskich. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądają nowe wzory dokumentów oraz jak je prawidłowo wypełnić. Wszystkich chętnych prosimy o zapisy w CUS przy ul. Żwirki 23 osobiście, mailowo (cus@piekary.pl) lub telefonicznie: (32) 393-93-93. Zapisy trwają do 15 października i liczba miejsc jest ograniczona.
Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński. Pan Artur zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jest wykładowcą akademickim oraz doświadczonym szkoleniowcem, autorem książki pt. „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Został powołany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Warto dodać, że Pan Artur Gluziński szkolił również inspektorów kontroli RIO.