Szkolenie „GOOGLE dla menedżerów”-16 czerwca

czerwiec 09, 2021
16 czerwca, czyli w przyszłą środę odbędzie się certyfikowane szkolenie „Google dla menedżerów”, dzięki któremu podniosą Państwo efektywność pracy z narzędziami GOOGLE.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych.

Projekt ma na celu wykorzystanie narzędzi Google Doc w pracy projektowej obejmujące: organizację pracy własnej i pracy zespołowej – za pośrednictwem dostępnych funkcji (poczta, plan zadań, funkcje kalendarza, hangout’y grupy – zarządzanie relacjami i projektem oraz organizację pracy w obrębie produktu, tworzenie wspólnych dokumentów, wykresów, budżetów, prezentacji, formularzy – zarządzanie kreacją produktu), które będą miały charakter regionalny i zostaną skierowane do pracowników organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów im podległych oraz lokalnych grup działania.

Szkolenie odbędzie się w formie online. Na szkolenie obowiązują zapisy, w związku z czym chętne osoby zachęcamy do zgłoszenia w CUS przy ul. Żwirki 23 osobiście lub pod numerem telefonu: (32) 393-93-93 lub 515-246-895.

Termin:
16 czerwca (środa)
Godzina:
10:00-14:00

Projekt: „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW”

Realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, III Oś Priorytetowa „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Rynku Pracy.

Więcej informacji: https://googlemanager.pl/o-projekcie/