Szkolenie ROPS dot. Działalności DPS – w kontekście zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Paź 08, 2019
W dniu 26.09.2019 r. w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Kusocińskiego 4 odbyło się szkolenie pn. „Działalność DPS – w kontekście zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego”, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 
W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy DPS, kierownicy działów, koordynatorzy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych oraz pracownicy socjalni.
 
Podczas szkolenia zostały omówione zagadnienia dotyczące nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego, konsekwencje wynikające z przepisów jak również inne zagadnienia związane ze stosowaniem ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Na zakończenie omówiona najczęstsze problemy w działalności DPS.
 
Szkolenie poprowadził Dyrektor ROPS Pan Grzegorz Baranowski – wykładowca, szkoleniowiec i wieloletni dyrektor DPS.
 
Kolejne szkolenie organizowane przez ROPS odbędzie się już w poniedziałek i będzie dotyczyło tematyki Arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.